{r.title}

Ledenservice

Ledenadministratie

Voor alle vragen rondom lid worden, je lidmaatschap veranderen of opzeggen, neem contact op met de ledenadministratie. Ga je verhuizen of heb je nieuwe contactgegevens, geef het door. De ledenadministratie is ook de plek voor sleutelbeheer en voor ligplaatsen.

Contributies

Voor betaling van de contributie, regelingen voor betaling en het doorspreken van bijdragen door stichting Leergeld of Rechtop, neem contact op met de penningmeester. Lees eerst de pagina over DKV contributie en overige kosten.

Licenties

Voor wedstrijd licenties, neem contact op met de relevante commissie van het watersportverbond. Doe dat in overleg met je eigen commissie.