{r.title}

Beste leden,

Zoals jullie uit het nieuws ook horen, corona is weer terug op volle kracht.

De overheid neemt maatregelen en verplicht ook sportverenigingen om die uit te voeren. Dus gaan we bij DKV maatregelen doorvoeren. Met respect voor al onze leden en voor iedereen die zich vrijwillig inzet.

Onze kanosport beleven we buiten, daar verandert niets.
Voor de binnenruimte vragen we om de QR code. Laat die svp zien aan de vrijwilliger in de kantine, in de kleedkamer of sportzaal. Het kan alleen lukken als we dit gezamenlijk doen; de barcommissie, de trainers of leden in de rol van aanvoerder, zij maken het zichtbaar!

Alvast dank aan allen om elkaar veilig en gezond te houden.

PS de overheid kan de maatregelen zomaar veranderen, volg het nieuws.

namens het bestuur, Siep Littooij

Voorzitter Deventer Kanovereniging