{r.title}

Kosten lidmaatschap

Contributie

Het lidmaatschapsjaar van DKV loopt gelijk met het kalenderjaar, startend op 1 januari en eindigend op 31 december. De contributienota wordt elk jaar in januari verzonden. Deze dient binnen 30 dagen te worden betaald. Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij tijdig (voor 1 december) opgezegd wordt.

De contributienota is opgebouwd uit drie componenten:

  1. de contributie voor het lidmaatschap van de vereniging DKV;
  2. de aan het lidmaatschap van DKV verbonden bijdrage aan het Watersportverbond (DKV is als lid-vereniging aangesloten bij het Watersportverbond, d.i. een koepelorganisatie voor recreatieve   watersportverenigingen. Zie website www.watersportverbond.nl ).
  3. Bijkomende kosten: Dit kan zijn het vaargeld voor het gebruik van een verenigingsboot of het stallingsgeld voor gebruik van een ligplaats in het botenhuis per gestalde boot. De hoogte van deze stallingskosten is afhankelijk van het soort boot (grootte: eenpersoons kajak, tweepersoonskajak of Canadees).

Voor jeugdleden (t/m 18 jaar) hanteren wij lagere tarieven voor de contributie en de bijdrage aan het Watersportverbond. Momenteel gelden deze tarieven:

Component

junior leden

(tot 18 jr. jeugdleden)

senior leden

(18 jr. en ouder)

Contributie DKV

€ 107,00

€ 143,00

Bijdrage watersportverbond (WSV)

€ 15,55

€ 26,90

Vaargeld    (indien gebruik verenigingsboot)

€ 92,00

Stallingskosten     (als er een plaats in het botenhuis benut wordt, per plaats)

1 persoons kajak: € 47,00

2 persoons kajak of Canadees: € 55,00

 Tarieven worden in de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Rekenvoorbeeld

Een senior lid met een eigen éénpersoonskajak in stalling betaalt dus: € 143,00 + € 26,90 + € 47,00 = € 216,90. Een junior lid die gebruik maakt van verenigingsmateriaal betaalt dus: € 107 + € 15,55 + € 92 = € 214,55.

Nieuwe leden betalen de contributie voor DKV en het vaargeld of de stallingskosten naar evenredigheid van het aantal nog niet verstreken maanden (naar boven afgerond) van het jaar waarin ze voor het eerst lid worden.

Rechtop

Personen met een smalle beurs die in Deventer wonen kunnen van de gemeente een bijdrage ontvangen in de lidmaatschapskosten. Zie voor meer informatie de website www.rechtop.nu .

Toegang

Alle leden kunnen een sleutel krijgen van het toegangshek tot het DKV terrein tegen de voldoening van een bedrag aan borgsom ad € 25,-. Leden die een kano stallen krijgen een sleutel van de deur tegen de voldoening van een bedrag aan borgsom ad € 5,-. De borgsommen worden bij inlevering van de sleutels (na beëindiging lidmaatschap) weer terugbetaald.

Cursussen

In de contributie is niet begrepen de kosten voor deelname aan cursussen. Elders op de website wordt het cursusaanbod en de daaraan verbonden kosten uiteengezet. Hier volstaan wij met de opmerking dat de kosten voor deelname aan cursussen voor leden doorgaans de helft goedkoper is dan voor niet-leden. Ook hierom loont het lidmaatschap dus!