{r.title}

Veilig sportklimaat bij DKV

Lekker sporten en bezig zijn vinden we belangrijk, maar dit willen we wel in een veilige omgeving. Een omgeving waar iedereen zich thuis voelt. Om dit met elkaar te bereiken hebben we gedragsregels met elkaar vastgesteld. Deze zijn opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.

Voor het geval zich toch situaties voordoen die ongewenst zijn, hebben we twee vertrouwenscontactpersonen aangesteld. Dit zijn Suzanne Swenne en Rob Aalderink. Zij zijn het aanspreekpunt binnen onze vereniging bij klachten over ongewenst gedrag door bestuursleden, overige leden, trainers of andere vrijwilligers.

De taak van de vertrouwenscontactpersoon is een klacht danwel melding te inventariseren met de betrokkene en daarna samen te besluiten hoe hier mee verder te gaan. Bij betrekkelijk lichte incidenten zullen de vertrouwenscontactpersonen dit zelf proberen op te lossen, bij twijfel en bij ernstige vergrijpen zullen de vertrouwenscontactpersonen helpen om contact te leggen met het NOC-NSF, die hier een speciale afdeling voor heeft.

Uiteraard wordt vertrouwelijk omgegaan met de verkregen informatie.